Algemene mededelingen

Bestuur wissels

In de ledenvergadering op 15 januari 2024 heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter Arie de Leeuw en penningmeester Michelle Leeuwis. Beiden, enorm bedankt voor jullie inzet!

Het bestuur heeft Dinie Haag bereid gevonden om toe te treden als algemeen bestuurslid.

De nieuwe rolverdeling is als volgt:

Gerrit den Hartog – voorzitter
Jacolien de Jong – vice voorzitter
Mark Peters – secretaris
Corina Veen – penningmeester

De overige leden zullen hun functie als algemeen bestuurslid behouden.