Huisregels

Onderstaande huisregels zijn van toepassing op alle evenementen die tijdens de feestweek door Oranjevereniging Irene georganiseerd worden. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Is iets niet helemaal duidelijk? Stuur ons dan gerust een mailtje.

Algemeen

Betreding van de feesttent, Kinderstad en deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico. De organisatie, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

Het gehele programma is onder voorbehoud. De organisatie behoud zich het recht voor het wijzigen van het programma.

Legitimatie & toegangscontrole

Bij het betreden van het evenement kan je worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Het weigeren van de controle, of het niet opvolgen van instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel heeft tot gevolg dat de toegang zal worden ontzegd, zonder restitutie van entreegelden.

Voor de betaalde feestavonden dien je, ongeacht je leeftijd, vanaf 20.30 uur in het bezit te zijn van een passe-partout of een ticket voor die avond. Tickets zijn alleen te koop via www.feestweekhoornaar.nl

Bezoekers vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren middels een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd. Indien je geen legitimatie bij je hebt kan de toegang je worden geweigerd.

Alcohol, roken, drugs en gedrag

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is het verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben.

Als 18+er is het verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

Het is verboden om te roken in de feesttent. Dit is alleen toegestaan in de buitenbar / rokersbar en buiten de feesttent.

Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in je bezit te hebben of te verhandelen op de locaties waar activiteiten van de Oranjevereniging gehouden worden.

Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in je bezit te hebben op de locaties waar activiteiten van de Oranjevereniging gehouden worden.

Op grond van je gedrag op het terrein en/of openbare weg rondom de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel je de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heb je geen recht op restitutie van entreegelden.

Kleding

Het dragen van kleding met discriminerende teksten of afbeeldingen, alsmede clubkleding is niet gewenst. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren, wanneer zij van mening is dat niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

Schade en letsel

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, opgedaan tijdens de evenementen die Oranjevereniging Irene organiseert.

Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

Het betreden van de activiteiten en de locatie is geheel op eigen risico.

Diefstal en verlies

Als bezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen.

De garderobe in de feesttent is gratis te gebruiken op eigen risico.

Filmopnames & fotografie

Een ieder die de feesttent betreedt stemt ermee in dat de films en foto’s die gemaakt worden, voor veiligheids-, promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden. Zie ook onze privacyverklaring.

SSSSSSTT!

Denk bij het betreden en verlaten van de feesttent aan de buren. Veroorzaak geen overlast voor omwonenden en de nabije leefomgeving.

Overig

In situaties waar de huisregels niet in voorzien beslist de organisatie over de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Het allerbelangrijkste

Geniet! En maak er met elkaar een onvergetelijke week van!!