Huisregels

Onderstaande huisregels zijn van toepassing op alle evenementen die door Oranjevereniging Irene georganiseerd worden. Is iets niet helemaal duidelijk? Stuur ons dan gerust een mailtje.

Legitimatie & toegangscontrole

Zorg er altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot het feest weigeren.

Je dient je medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien je je medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dien je het terrein te verlaten.

Alcohol

Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. Ook is het als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

Roken

Het is verboden om te roken in de feesttent. Dit is alleen toegestaan in de buitenbar / rokersbar en buiten de feesttent.

Drugs

Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in je bezit te hebben of te verhandelen op de locaties waar activiteiten van de Oranjevereniging gehouden worden

Wapens

Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in je bezit te hebben.

Gedrag

Op grond van je gedrag op het terrein en/of openbare weg rondom de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel je de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd. Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heb je geen recht op restitutie van gelden.

Schade & letsel

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, opgedaan tijdens de evenementen die Oranjevereniging Irene organiseert. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. Het betreden van de activiteiten en de locatie is geheel op eigen risico.

Filmopnames & fotografie

Je stemt ermee in dat de films en foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden. Zie ook onze privacyverklaring.