Feestweek

Elk kind een eigen huisje in de Kinderstad tijdens de feestweek

Let op: dit is een verouderd bericht. Het aanmeldformulier is inmiddels verlopen. Heb je vragen? Stuur ons dan een mailtje.

In augustus is het zo ver. Dan mag Hoornaar na 8 jaar weer de feestweek gaan vieren! De feestweek vindt plaats van 11 t/m 19 augustus. Dit is de laatste week van de schoolvakantie en daarom willen we, naast een spectaculair avondprogramma, extra aandacht geven aan activiteiten voor de kinderen.

Een eigen huisje voor de kinderen

Om de kinderen alvast enthousiast te krijgen zijn we de Hoornaarse basisscholen langs geweest om onze plannen bekend te maken. Het voornemen is om een heuse ‘Kinderstad’ te maken voor alle kinderen van groep 0 t/m 8 (schooljaar 2022-2023) van de basisscholen. De Kinderstad zal bestaan uit vooraf gefabriceerde ‘huisjes’ van ca. 2x2x2 meter voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Voor de kinderen van groep 0 t/m 2 zal een gezamenlijke ruimte worden gecreëerd waar activiteiten plaats zullen vinden speciaal voor die leeftijdsgroep. Kinderen die in Hoornaar wonen en/of op school zitten kunnen zich aanmelden.

Afbouwen en versieren

De huisjes zullen in de feestweek met elkaar worden afgebouwd en versierd. Dit door middel van een educatief, sportief en vooral gezellig programma waarin we de kinderen wat zullen meegeven over bouw, tuin, sport, etc. De exacte invulling van de dagen maken we op een later moment bekend.

Opdracht

Op de basisscholen hebben we de kinderen per leeftijdsgroep alvast een opdracht meegeven om de eerste voorbereidingen te treffen voor de ontwikkeling van hun stad. De leerkrachten verlenen hier ook hun medewerking aan.

Meld je kind(eren) aan

Door middel van het formulier hieronder kun je je kind(eren) opgeven voor deelname aan de Kinderstad. De deelname is voor ieder kind gratis. Vul ook je adresgegevens in, zodat de kinderen een sleutel kunnen ontvangen die hen toegang geeft tot het huisje.

Mogen we een beroep op jullie doen?

Je zult begrijpen dat dit ambitieuze idee heel wat met zich meebrengt. We willen benadrukken dat wij in de feestweek niet als BSO zullen fungeren. Daarom ook aan jullie als ouders, verzorgers en/of opa’s en oma’s de vraag of er bereidheid is om in de feestweek als vrijwilliger betrokken te zijn bij de Kinderstad. Het definitieve programma hangt samen met het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. Helaas kunnen we de precieze plannen nog niet delen. Onder andere omdat hier nog hard aan wordt gewerkt. Daarnaast hangt het definitieve programma samen met het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt. We hopen dat deze brief je voldoende houvast geeft en het enthousiasme aanwakkert dat we nodig hebben tijdens de feestweek. Heb je vragen? Schroom niet om een van onze bestuursleden te vragen om wat meer informatie. Of stuur ons een mailtje.