Algemene mededelingen

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 23 januariOranjevereniging Irene Hoornaar nodigt je hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 23 januari, vanaf 20.00 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige vergadering 21 september 2022
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Bestuursverkiezing

Het bestuur heeft Mark Peeters bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur als extra bestuurslid. Er zijn geen vertrekkende bestuursleden die hij vervangt.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

 • Koningsdag 2023
 • Feestweek (11-19 augustus 2023)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.