Algemene mededelingen Feestweek Koningsdag

De gevolgen van het coronavirus voor de activiteiten van Oranjevereniging Irene in Hoornaar

Dit bericht is aangepast op 13 april.

De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn bij iedereen voelbaar. Ook bij de Hoornaarders. Via dit bericht willen we je informeren over de consequenties van het coronavirus en de vanuit de overheid getroffen maatregelen voor de activiteiten van de oranjevereniging in Hoornaar.

Koningsdag

Tijdens Koningsdag 2020, op 27 april, zullen er geen ‘gewone’ activiteiten in Hoornaar worden georganiseerd. De door de overheid aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stuiten, laten ons geen andere keus. Als bestuur van Oranjevereniging Irene vinden we het jammer dat we deze mededeling moeten doen, maar de actuele status van het coronavirus vraagt er om. Het welzijn van de Hoornaarders staat voorop. We hebben wel twee alternatieve activiteiten bedacht, waar je thuis vanaf de bank aan mee kunt doen. Hier lees je meer.

Dodenherdenking

Iedere vijf jaar vindt in Hoornaar een uitgebreide herdenking plaats op 4 mei, met een kranslegging bij de kerk. De kans is aanwezig dat deze herdenking dit jaar doorgang kan vinden, maar dan in gewijzigde vorm, passend binnen het maatregelenpakket van de overheid. Binnen afzienbare tijd zullen we hier uitsluitsel over geven, via onze website en een flyer in de brievenbus.

Feestweek

We kijken als oranjebestuur al jaren uit naar de volgende feestweek, die traditiegetrouw iedere vijf jaar plaatsvindt in Hoornaar. De afgelopen maanden hebben we meermaals bericht over de plannen voor de feestweek van 2020, die gepland is van 28 augustus tot 5 september. De actuele ontwikkelingen rond het coronavirus maken het knap ingewikkeld om de feestweek gedegen voor te bereiden. Daarnaast is het gissen naar de status van het virus en de maatregelen aan het eind van de zomer. Op dit moment zijn we als oranjevereniging de verschillende scenario’s aan het onderzoeken. De verwachting is dat we hier binnen enkele weken meer duidelijkheid over kunnen geven. Feestvreugde is belangrijk, maar bovenal de veiligheid en gezondheid van alle Hoornaarders. We nemen als oranjebestuur dan ook graag een weloverwogen beslissing, die voor alle betrokkenen werkbaar is.

One comment

  1. Vwb Koningsdag…we kunnen toch ook eerst ff afwachten wat de regering besluit voor na 6 april?
    Tis altijd zo’n feestelijke dag…

Comments are closed.