Algemene mededelingen

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

Oranjevereniging Irene Hoornaar organiseert de Algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden op maandag 6 september, vanaf 20.00 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar. Ben je lid van Oranjevereniging Irene? Dan nodigen we je van harte uit om de vergadering bij te wonen.

Wanneer de coronarichtlijnen het toelaten, is er na afloop van de vergadering een gezellig samenzijn in de foyer, onder het genot van een hapje en een drankje. Ook voor de vergadering geldt dat deze alleen door kan gaan wanneer dit passend is binnen de dan geldende coronamaatregelen. Als vanzelfsprekend worden alle maatregelen door de Oranjevereniging opgevolgd. 

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering 3 februari 2020
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Carlo Klein en Henk Bouter

Het bestuur heeft Joost Hoftijzer bereid gevonden de vrijgekomen vacature van Carlo Klein te vervullen. De vacature is vooruitlopend op aftreding van Henk Bouter al in 2020 ingevuld door Jacolien de Jong. (Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

 1. Feestweek
 2. Oranjevierdaagse 
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat via het contactformulier.