Algemene mededelingen

Schuif aan bij de algemene ledenvergadering

Oranjevereniging Irene Hoornaar organiseert de Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op maandag 3 februari, vanaf 19.30 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar. Ben je lid van Oranjevereniging Irene? Dan nodigen we je van harte uit om de vergadering bij te wonen.

In het jaar van de feestweek is de Algemene Ledenvergadering altijd nét wat specialer, omdat we de aanwezigen dan meer kunnen vertellen over de plannen rond de feestweek. Uiteraard komt ook Koningsdag ter sprake.

Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn in de foyer, onder het genot van een hapje en een drankje.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering 28 januari 2019
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Nando Nieuwendorp en Michelle Leeuwis. In verband met de feestweek wordt de verkiezing van overige bestuursleden een jaar uitgesteld.

Vooruitlopend op de feestweek stelt het bestuur voor om het bestuur te vergroten. Het bestuur heeft Jacolien de Jong bereid gevonden de vrijgekomen vacature te vervullen.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. Festiviteiten Koningsdag 2020

 1. Festiviteiten Koningsdag 2020
 2. Feestweek 2020
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat:

Hovenierserf 12
4223 NK Hoornaar

Of stuur ons een mailtje via het contactformulier.