Koningsdag

Hoornaarse Taptoe mede mogelijk gemaakt door A.A. de Haan Stichting

Het hoogte punt van ons programma op Koningsdag 2019 is natuurlijk de Hoornaarse Taptoe. 

Deze taptoe wordt mede mogelijk gemaakt door een gulle gift van de A.A. de Haan Stichting.

De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het Bestuur van Oranjevereniging Irene is de A.A. de Haan Stichting zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage.